Používáním tohoto webu se má za to, že jste si přečetli a souhlasíte s následujícími podmínkami:

 V tomto dokumentu s podmínkami, stejně jako v našich zásadách ochrany osobních údajů a v našem prohlášení o vyloučení odpovědnosti, platí následující terminologie: ?zákazník?, ?klient?, ?vy? a ?tvoje? odkazovat na vás, osobu, která přistupuje na naše webové stránky a přijímá podmínky. ?Společnost?, ?my?, ?my? a ?nás? odkazuje na Společnost Next Level GmbH (dále jen Next Level GmbH). ?Párty?, ?párty? a ?nás? odkazuje jak na zákazníka, tak na nás. Všechny podmínky se týkají nabídky, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci zákazníkovi tím nejvhodnějším způsobem. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, s velkými písmeny a/nebo on/ona nebo ona jsou považována za zaměnitelná, a proto se na ně vztahují.


Přeložené verze obsahu, smluv a pokynů jsou poskytovány pouze pro usnadnění porozumění anglické verzi. Poskytování překladů není určeno k vytvoření právně závazné smlouvy a překlady nenahrazují právní platnost anglických verzí. V případě jakékoli nesrovnalosti nebo konfliktu má vždy přednost anglická verze a má přednost před ustanoveními v jiných jazycích.

Zásady vrácení peněz

Přečtěte si prosím naše zásady pro vrácení a zrušení tady.

Prohlášení o ochraně soukromí

Zavázali jsme se chránit vaše soukromí. Oprávnění zaměstnanci v rámci společnosti mají přístup k veškerým informacím shromážděným od jednotlivých zákazníků na základě potřeby vědět. Podívejte se prosím na naši plnou Zásady ochrany osobních údajů o všech podrobnostech týkajících se vašeho soukromí při používání našich webových stránek.

Důvěrnost

Veškeré informace týkající se zákazníka a příslušné záznamy o zákaznících jsou považovány za důvěrné, a proto nebudou prozrazeny žádné třetí straně, pokud to od nás příslušné úřady zákonně nevyžadují. Údaje o zákaznících jsou předávány pouze službám nezbytným k udržení našeho podnikání, jako jsou zpracovatelé plateb (PayPal, Stripe a další) a zákaznické databáze (https://activecampaign.com). Tyto služby třetích stran zaručují soukromí vašich údajů podle jejich vlastních podmínek. Zákazníci mají právo vyžádat si nahlédnutí a kopie všech záznamů o zákaznících, které vedeme, za předpokladu, že budeme o takové žádosti přiměřeně informováni. Nebudeme prodávat, sdílet ani pronajímat vaše osobní údaje žádné třetí straně ani používat vaši e-mailovou adresu pro nevyžádanou poštu. Veškeré e-maily zaslané společností Next Level GmbH budou pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých služeb a produktů.

Způsob platby

Platby jsou zpracovávány prostřednictvím poskytovatelů plateb třetích stran, jako je PayPal, Stripe a Woocommerce, aby byla zajištěna nejlepší možná zákaznická zkušenost a zajištěno soukromí zákazníka. Všechny naše produkty jsou dodávány jako přístupové licence po obdržení platby. Všechny licence zůstávají majetkem společnosti. Pokyny ke stažení/přístupu jsou zaslány e-mailem po obdržení platby. Dodatečné poplatky, poplatky z prodlení, poplatky za zpětné zúčtování a další poplatky určují naši poskytovatelé plateb.

Zásady zrušení/vrácení peněz

Jakékoli předplatné služby mohou být soukromými zákazníky kdykoli zrušeny. Soukromí zákazníci mohou zrušit své předplatné prostřednictvím poskytovatele plateb, ve svém uživatelském účtu na Next Level GmbH nebo prostřednictvím kontaktování našich pracovníků podpory. Zrušení je nutné oznámit minimálně 24 hodin předem. Všechna předplatná jsou chráněna 10denní zárukou vrácení peněz. Zákazníci mohou požádat o vrácení peněz kontaktováním našich pracovníků podpory. Vrácení peněz je možné pouze do 10 dnů od původní platby. Žádosti o vrácení peněz, které k nám dorazí po uplynutí 10 dnů, nebo žádosti o vrácení peněz za následné vyúčtování předplatného (všechny platby po první platbě) nebudou schváleny. Jak zákazníci, tak i my máme právo ukončit/zrušit z jakéhokoli důvodu.

Výjimky a omezení

Informace na této stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“. V maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost vylučuje veškerá prohlášení a záruky týkající se této webové stránky a jejího obsahu nebo která je nebo může být poskytnuta jakýmikoli přidruženými společnostmi nebo jakoukoli jinou třetí stranou, a to i ve vztahu k jakýmkoli nepřesnostem nebo opomenutím na této webové stránce a /nebo firemní literaturu. Společnost vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé z vašeho používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s ním. Podívejte se prosím na Zásady ochrany osobních údajů a vyloučení odpovědnosti pro úplné podrobnosti. Licenční podmínky naleznete v odpovídající části v vyloučení odpovědnosti.

>
cs_CZCS