Zásady zrušení a vrácení peněz

Storno podmínky

Jakékoli předplatné může být soukromými zákazníky kdykoli zrušeno. Soukromí zákazníci mohou zrušit své předplatné prostřednictvím poskytovatele plateb, ve svém uživatelském účtu na Next Level GmbH nebo prostřednictvím nás kontaktovat. Zrušení je nutné oznámit minimálně 24 hodin předem. Jak zákazníci, tak Společnost Next Level GmbH mají právo ukončit/zrušit z jakéhokoli důvodu.


Přeložené verze obsahu, smluv a pokynů jsou poskytovány pouze pro usnadnění porozumění anglické verzi. Poskytování překladů není určeno k vytvoření právně závazné smlouvy a překlady nenahrazují právní platnost anglických verzí. V případě jakékoli nesrovnalosti nebo konfliktu má vždy přednost anglická verze a má přednost před ustanoveními v jiných jazycích.


>
cs_CZCS